Aria naturală protejată Lacul Cuejdel    

> descriere proiect

Consiliul Judeţean Neamţ în parteneriat cu Comuna Gîrcina, a implementat proiectul „Management pentru aria naturală protejată lacul Cuejdel”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial (POS Mediu) – Axa Prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

Proiectul a avut o durată de 66 luni, cu finalizare la 31 decembrie 2015. Bugetul total al proiectului este în valoare de 627.597 lei din care 406.787 lei reprezintă co-finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională iar 119.113 lei contribuţia beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui management eficient al ariei naturale protejate Lacul Cuejdel, în vederea conservării biodiversităţii ariei naturale protejate.

Obiective specifice:
1.Eficientizarea managementului ariei naturale protejate Lacul Cuejdel prin elaborarea planului de management, orientată spre protecţia faunei şi habitatelor ariei protejate;
2. Asigurarea infrastructurii de informare a ariei naturale protejate Lacul Cuejdel;
3.Creşterea gradului de conştientizare a comunităţii locale limitrofe şi vizitatorilor ariei naturale protejate Lacul Cuejdel cu privire la protecţia biodiversităţii.

 

Planul de management al ariei naturale protejate lacul Cuejdel a fost aprobat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Ordinul de ministru nr.1578 din 08.10.2015

 

Geoportal lacul Cuejdel

Harta lacul Cuejdel

 


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright @Consiliul Judeţean Neamţ